logo

Posters

Een poster is één van de oudste manieren om in een keer je boodschap aan een grote groep mensen over te brengen. In de openbare ruimte spreken we vaak van affiches. Posters moeten het hebben van een krachtig beeld en sterke typografie. In kleine oplagen is drukken in offset redelijk prijzig, maar digitaal printen kan uitkomst bieden.

Europees Platform

Serie van 8 verschillende posters. Interne communicatie-campagne over aanleren en uitbouwen van competenties. Inclusief samenvattende brochure.
Interculturele Alliantie

Postercampagne voor leerlingsymposium Vier de vrijheid. De gebruikte iconen zijn afkomstig van iStockphoto.com/LoBoCo

G4S Schiphol

Interne communicatie-campagne over de invoering van een nieuwe roostersystematiek.