logo

Tijdlijn in print en web

image

Klant

Het CIDI (Centrum Informatie en Documentatie Israel) is een stichting die opkomt voor het recht op vrede en veiligheid voor Israël en het joodse volk, waar ook ter wereld. Een van de kernpunten van de organisatie is de bestrijding van antisemitisme en racisme in Nederland. In dat kader is het belangrijk dat lessen uit het verleden worden doorgegeven aan jongere generaties.

Het project Tijdlijn Antisemitisme moet daarbij helpen. Doelgroepen zijn de middelbare schooldocenten geschiedenis en maatschappijleer en hun leerlingen.

www.antisemitismetijdlijn.nl

Opdracht

Uitgangspunt was om de belangrijkste verschijningsvormen en gebeurtenissen van antisemitisme uit de wereldgeschiedenis zodanig vorm te geven, dat het de docenten en leerlingen bewust maakt van het feit dat antisemitisme een eeuwenoud probleem is. Gekozen werd voor een tijdlijn met gebeurtenissen vanaf de oudheid tot heden. De data zijn gekoppeld aan algemene historische ontwikkelingen die tot de verplichte lesstof behoren.

De tijdlijn verschijnt in een bondig, gedrukte brochure en als website waarop verdere achtergrondinformatie is te vinden. Luna 3 ontwierp zowel de brochure als de website.

Oplossing

Om het gegeven van de tijdbalk te illustreren, werd de brochure in zigzagvorm gedrukt. Iedere gebeurtenis is voorzien van een korte toelichting en van een datum en plaats in de historische canon. Beeld en kleurgebruik zijn zoveel mogelijk afgestemd op educatief gebruik in de klas.

Voor de digitale versie is i.s.m. webbouwer Josha van Praag van Propra een responsive website gemaakt, zodat de tijdbalk ook op tablets en smartphones is te raadplegen. Iedere gebeurtenis van de brochure komt terug op de website met een uitgebreide toelichting en verdere verwijzingen.