logo

Dari

image

Taal & schrift

Dari (دری, Darī) of Dari-Perzisch (فارسی دری, Fārsīy e Darī), ook bekend als Oostelijk Perzisch, is een variëteit van het Perzisch, hoofdzakelijk gesproken in Afghanistan.

In Afghanistan is het Perzisch een officiële taal en is de moedertaal van 58% van de bevolking. verder spreekt 75% van Afghanistan Dari. Daarnaast wordt het ook door de meeste mensen die onderwijs hebben genoten beheerst en functioneert het als de lingua franca tussen de verscheidene bevolkingsgroepen. Afghanen noemen het Perzisch zoals de Iraniërs en de Tadzjieken ook Perzisch (Farsi in het Perzisch) maar sinds 1964 wordt in Afghanistan de naam "Dari" (komt van dar of darbar, wat "koningshuis" betekent) om politieke redenen officieel gebruik

Het Dari of het Oostelijk Perzisch zoals dat vandaag de dag in Afghanistan wordt gesproken verschilt van het Iraans of Westelijk Perzisch onder meer, doordat de taal in Afghanistan in een "puurdere" vorm is gebleven. Dit verschil kwam pas in de late 18e eeuw, doordat Iran meer in contact kwam met Turkse volkeren, onder invloed kwam van de laatsten en lang geregeerd werd door dynastieën met een Turkse achtergrond. Afghanistan was op zijn beurt weer minder onder invloed gekomen en heeft zo het Perzisch meer in de originele vorm gehouden. Het accent verschilt hierdoor ook.

Specifieke kenmerken

Net te verwarren met het Pashto. Pasjtoe (ook wel Pakhto, Pashto, Pashtu of Afghani) is een Indo-Iraanse taal die in Afghanistan en Pakistan gesproken wordt. Het is een van de twee officiële talen in Afghanistan, waar het, afhankelijk van de bron, door 35 à 60% van de bevolking gesproken wordt. Het is de grootste taal van Afghanistan na het Dari (zoals het Perzisch in Afghanistan genoemd wordt), de andere officiële taal van Afghanistan