logo

Soma­lisch

image
Detail uit 'A Somali Language Learning Manual' van U.S. Peace Corps uit 1982.

Het Somalisch is de officiële taal van Somalië, maar wordt ook gesproken in aangrenzende gebieden in Kenia, Ethiopië (Ogaden) en Djibouti. Bij de onafhankelijk van Somalië in 1960 werd de taal nog in verschillende schriften geschreven, waaronder het Arabisch en Wadaad schrift. Sinds 1972 is vastgelegd dat het Somalisch alleen nog in het Latijnse alfabet mag worden genoteerd.


Af Soomaali

Schrift

Het Somalisch wordt tegenwoordig dus geschreven in het Latijnse alfabet. Het alfabet gebruikt geen diacritische tekens of andere bijzondere tekens, maar gebruikt wel drie tweeklanken, 'DH', 'KH' and 'SH'; de letters 'P', 'V' en 'Z' worden niet gebruikt.

Het alfabet heeft één bijzonderheid, het volgt namelijk de Arabische lettervolgorde. Het alfabet begint dus niet met A, B, C, maar met Alef, Ba, Ta, etc.

Kenmerken

Voor de introductie van het Latijnse schrijfsysteem werd gebruik gemaakt van o.a. Arabische of Osmanya alfabetten. Het Osmanya was een schrift specifiek ontworpen voor het Somalisch en werd van links naar rechts geschreven.