logo

Tigrinja

image
Detail van een 'Gebeta Fidelat', een poster met alle lettergreeptekens van het Tigrinja.

Het Tigrinja is een Ethio-Semitische taal en wordt naast Eritrea ook gesproken in delen van Ethiopië en Soedan. Om Tigrinja te schrijven wordt gebruik gemaakt van het veel oudere Ge'ez-schrift, waarin ook het aanverwante Amhaars van buurland Ethiopië wordt genoteerd. Tigrinja schrijf je van links naar rechts.

Specifieke problemen bij Tigrinja layout


  • Spaties en afbrekingen
  • Weinig fonts beschikbaar

Van oorsprong werden in het Ge'ez schrift woorden van elkaar gescheiden door een dubbele punt, n.l. '፡', want dan bijvoorbeeld een reeks als 'ተወልዱ፡ኵሉ፡ሰብእ፡ግዑዛን፡ወዕሩያን፡በማዕረግ፡ወብሕግ።' oplevert (letterlijk: 'Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren', het begin van het eerste artikel van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens). Tegenwoordig worden ook in het Tigrinja en Amhaars veelal de bekende spatie aangehouden.

Voor het zetten van Tigrinja teksten zijn niet veel professionele fonts beschikbaar. En ook in de gewichten (semibold, light, etc.) binnen een font-familie is niet veel keus. Het schrift heeft ook geen hoofdletters, wat het nog lastiger maakt om een paginabeeld met duidelijke hiërarchie te realiseren.

Een overzicht van ons bekende lettertypen om Tigrinja en Amhaarse tekst te zetten vind je op onze Pinterest-pagina. Ook is aangegeven of we deze letter in huis hebben (in voorbereiding).Voorbeelden van ons werk

Brochure in Farsi voor Dunlop


WSD
Diverse flyers en brochures

WSD is het sociaal werkbedrijf voor negen gemeenten binnen de driehoek Den Bosch-Tilburg-Eindhoven. In samenwerking met Kippenvel Ontwerp maakten we versies in het Arabisch en het Tigrinya.

WSD

Marit Törnqvist i.s.m. IBBY, Letterenfonds & uitgeverij Querido
Bloemlezing

Een boek voor jou is een kennismaking met Nederlandstalige kinderliteratuur voor kinderen die net in Nederland zijn aangekomen, maar wel in hun eigen taal. De bundel bevat verhalen, gedichten en illustraties en verschijnt in 6 versies: Farsi, Arabisch, Somalisch, Koerdisch, Turks én Tigrinya. Luna 3 verzorgde de lay-out van al deze taaledities. De boeken zijn verkrijgbaar in boekhandel en bibliotheek en zijn begin 2024 uitgedeeld als welkomstgeschenk aan kinderen tussen de 4 en 12 jaar in ruim 160 azc’s in Nederland.

IBBY
Bloemlezing Nederlandstalige kinderliteratuur in Tigrinya

ትግርኛ

Schrift

Het Ge'ez (of Klassiek Ethiopisch) schrift is een 'abugida' waarbij ieder symbool staat voor een lettergreep-combinatie van een medeklinker plus een klinker. In het Tigrinya worden op deze manier 7 verschillende klinkers aangegeven. In deze voorbeeldreeks in combinatie met de medeklinker 'l': ለ ሉ ሊ ላ ሌ ል ሎ.

Het Tigrinja (en ook het Amhaars) gebruikt een aangepast versie van het Ge'ez of Gi'iz, dat zelf als spreektaal is uitgestorven en alleen als liturgische taal nog voortleeft in de Eritrees-Orthodoxe en de Ethiopisch-Orthodoxe Kerk.

Kenmerken

Tigrinya (of eigenlijk het Ge'ez) heeft een aantal voor ons opmerkelijke symbolen voor interpunctie, die je overigens niet altijd in een moderne lopende tekst terugziet. Een punt aan het einde van een zin wordt aangegeven met ።. De ፧ geeft een vraagteken weer en met de ፨ kun je paragrafen uit elkaar halen.

Getallen zijn makkelijk te herkennen door de streep zowel boven als onder de 'fidel' van een cijferkarakter, zoals bijvoorbeeld ፩-፪-፫, wat staat voor 1-2-3.