logo

Amhaars

image
Ethiopisch verkeersbord met stopteken 'Kum' in Amhaars. Foto: Jay Galvin, Flickr, 2019.

Het Amhaars is (net als het Tigrinja) een Ethio-Semitische taal met een eigen alfabet en wordt voornamelijk gesproken in Ethiopië. Om Amhaars te schrijven gebruikt men het veel oudere Ge'ez-schrift. Het is, na het Arabisch, de meest gesproken Semitische taal ter wereld. Amhaars schrijf je van links naar rechts.

Specifieke problemen bij Amhaarse layout


  • Spaties en afbrekingen
  • Weinig fonts beschikbaar

Van oorsprong werden in het Ge'ez schrift woorden van elkaar gescheiden door een dubbele punt, n.l. '፡', want dan bijvoorbeeld een reeks als 'ተወልዱ፡ኵሉ፡ሰብእ፡ግዑዛን፡ወዕሩያን፡በማዕረግ፡ወብሕግ።' oplevert (letterlijk: 'Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren', het begin van het eerste artikel van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens). Tegenwoordig worden in het Amhaars (en Tigrinja) de bekende spatie daarvoor gebruikt.

Voor het zetten van teksten in het Amhaars zijn niet veel professionele fonts beschikbaar. En ook in de gewichten (semibold, light, etc.) binnen een font-familie is niet veel keus. Het schrift heeft ook geen hoofdletters, wat het nog lastiger maakt om een paginabeeld met duidelijke hiërarchie te realiseren.

Een overzicht van geschikte lettertypen voor DTP in het Amhaars vind je op onze Pinterest-pagina. Ook is aangegeven of we deze letter in huis hebben (in voorbereiding).

Voorbeelden van ons werkBrochure in Farsi voor Dunlop


Ministerie van Justitie en Veiligheid / Dienst Terugkeer & Vertrek
Formulieren Asielprocedure

In 2017 maakten we voor het ministerie formulieren in o.a. Amhaars voor personen van wie de asielprocedure was beëindigd.

DT&V

አማርኛ

Schrift

Het Amhaars gebruikt een aangepast versie van het Ge'ez of Gi'iz, dat alleen als liturgische taal nog voortleeft in de Eritrees-Orthodoxe en de Ethiopisch-Orthodoxe Kerk.

Het Ge'ez (of Klassiek Ethiopisch) schrift is eigenlijk 'abugida' waarbij ieder symbool staat voor een lettergreep-combinatie van een medeklinker plus een klinker. In het Amhaars worden op deze manier 7 verschillende klinkers aangegeven. In deze voorbeeldreeks in combinatie met de medeklinker 'l': ለ ሉ ሊ ላ ሌ ል ሎ.

Kenmerken

Amhaars (of eigenlijk het Ge'ez) heeft een aantal voor ons afwijkende symbolen voor interpunctie, die je overigens niet altijd in een moderne lopende tekst terugziet. Een punt aan het einde van een zin wordt aangegeven met ።. De ፧ geeft een vraagteken weer en met de ፨ kun je paragrafen uit elkaar halen.

Getallen zijn makkelijk te herkennen door de streep zowel boven als onder de 'fidel' van een cijferkarakter, zoals bijvoorbeeld ፩-፪-፫, wat staat voor 1-2-3.