logo

Opmaak Arabische studieboeken

image

Klant

Uitgeverij Coutinho is een educatieve uitgeverij gespecialiseerd in leermiddelen voor hoger onderwijs en volwassenenonderwijs. De uitgeverij staat voor zorgvuldig uitgegeven leermiddelen en didactisch sterk onderwijsmateriaal.

Voor Coutinho verzorgden we eerder de lay-out van de serie Arabisch voor Beginners (2 delen plus uitgebreide woordenlijst).

Yalla Yalla! Tekstboek
Yalla Yalla! Oefenboek
Yalla Yalla! Schrijfschrift

Opdracht

Reeds eerder zette Coutinho een lesmethode voor Arabisch op de markt, maar met Yalla Yalla! wilde de uitgever een eigentijdse, effectieve methode om kennis te maken met de Arabische taal. Met dit eerste deel, dat de student halverwege taalniveau A1 brengt, leer je eenvoudige gesprekken te voeren over jezelf, je familie, begroeten en bedanken. Ook leer je beknopte tekstjes lezen en schrijven.

De methode bestaat uit een tekst- en oefenboek en een schrijfschrift en is gericht op het MSA (Modern Standaard Arabisch).

Oplossing

Luna 3 ging aan de slag met de complexe lay-out van de drie onderdelen van Yalla Yalla! en leverde volgens gebruikers van de methode een prettig, overzichtelijke serie publicaties af in een mooie vormgeving.

Het tekstboek (216 pagina's) is geheel full colour en leunt sterk op de geweldige illustraties van Gerard Baake, terwijl het Oefenboek (154 pagina's) en later verschenen Schrijfschrift (240 pagina's) alleen in zwart en steunkleur werden gedrukt. Via een website kun je audio-opnamen beluisteren.